Stillingstitler og kompetansekrav

Jobmonitor > Stillingstitler og kompetansekrav


Stillingstitler og kompetansekrav

 Stillings titler og kompetanse krav

JOB MONITOR bygger opp den mest omfattende databasen over stillinger, bransjer og kompetanser. Daglig sjekker våre medarbeidere publiserte stillinger og oppdaterer vår database. Både på stillinger og kompetanse er det mange aliaser, feilskrivinger og ikke konverterbare fraser.

Vi legger mye inn i databasen og når vi får treff på et navn som vi ikke ønsker å bruke, så viser vi riktig navn istedenfor. På denne måten strømlinjeformer og effektiviserer vi  prosessene.

Når en jobb publiseres fra JOB MONITOR så velges stillingsnavn og kompetanse krav fra databasen på denne måten forenkles prosessen med å koble stillinger med kandidater, feilkilder reduseres og nøyaktigheten i selektering går betydelig opp.

Dine fremtidige jobbmuligheter begynner her, installer Job Monitor nå.

Job Monitor – smartere jobbformidling

Job Monitor – smartere jobbformidling