Avanserte algoritmer, AI og automatisering

Jobmonitor > Avanserte algoritmer, AI og automatisering


Avanserte algoritmer, AI og automatisering

 Avanserte algoritmer, AI og automatisering

Når våre verktøy for CV parcing knyttes opp mot Skandinavias beste database med stillinger og kompetanse har vi et svært godt utgangspunkt for presise utvalg i søkeprosessen.

Når vi videre benytter algoritmer og AI/ kunstig intelligens gjennom våre automatiserte digitale prosesser økes presisjon og treffsikkerhet ytterligere, noe som skaper merverdi for både arbeidsgivere og jobbsøkere.

Gjennom 2018 Job Monitor forsterkes ytterligere med en ny generasjon servere, programoppdateringer og fokus på maskinlæring og AI prosesser.

Vår målsetning er å være ledene på automatisering av ansettelses prosesser.

Dine fremtidige jobbmuligheter begynner her, installer Job Monitor nå.

Job Monitor – smartere jobbformidling

Job Monitor – smartere jobbformidling