Bransjestandarder og avtaleverk

Jobmonitor > Bransjestandarder og avtaleverk


Bransjestandarder og avtaleverk

 Bransjestandarder og avtaleverk

Det benyttes en rekke ulike avtaler ved ansettelse av arbeidskraft i kortere arbeidsforhold og vikaroppdrag. Dessverre er mange avtaler i strid med gjeldende lovverk, utenfor etiske normer og ensidig bygd for å ivareta arbeidsgivers interesser.

Job Monitor er utviklet i samarbeid med ledende bemanningsselskap. I Job Monitor er alle avtaler og korrespondanse som benyttes i samband med ansettelser i tråd med landets gjeldende lover, EU-regulativet og dessuten anbefalinger gitt av NHO Service, organisasjonen som regulerer bemanningsbransjen i Norge.

Med referanse og begrensinger til ovenstående kan kundens egne digitale avtaler, tariffer og lønnsordninger benyttes så fremt det ikke er i strid med gjeldende lover, etiske prinsipp eller anbefalinger gitt av NHO Service.

Dine fremtidige jobbmuligheter begynner her, installer Job Monitor nå.

Job Monitor – smartere jobbformidling

Job Monitor – smartere jobbformidling