CV Parsing

Jobmonitor > CV Parsing


CV Parsing

 CV Parsing

CV-parsing er konverteringen av en CV til strukturerte opplysninger eller XML-format - egnet for lagring, rapportering og manipulering av en datamaskin.

TIX JOB jobber med flere typer CV-analyseverktøy for å automatisere og analyse CV-er. Dette sparer våre partnere mye tid på, ved å eliminere manuell behandling av job søknader og CV-er som de mottar.

Det vanligste CV formateter i dag er PDF or DOC. Til tross for at det er lett for mennesker å lese og forstå, er det vanskelig for en datamaskin å tolke. I motsetning til våre hjerner som forstår eller formidler sammenheng gjennom forståelse av situasjonen sammen med å ta hensyn til ordene rundt den, er en CV på en datamaskin bare en lang rekke bokstaver, tall og tegnsetting.

En CV-parser er et program som kan analysere et dokument, og trekke ut elementene av det som jobbsøkeren faktisk mente å si. For en CV handler dette om informasjonen som ferdigheter, arbeidserfaring, utdanning, kontaktdetaljer og prestasjoner.

Oppgaven med å utvinne data og tolke mening er en overraskende vanskelig oppgave for en datamaskin å gjøre fordi:
Språket er veldig variert. Det finnes hundrevis av måter å skrive ned en dato, for eksempel, og utallige måter å skrive hva du gjorde i din siste jobb. Et godt CV Parser verktøy tar alle disse forskjellige måtene å skrive det samme, gjennom komplekse regler og avanserte algoritmer.

Språk er tvetydig. Det samme ordet eller uttrykket kan bety forskjellige ting i forskjellige sammenhenger.

Noen eksempler er:

  1. Et firesifret nummer kan være en del av et telefonnummer, en hjemmeadresse, en del av et personnummer, et Norsk postnummer, et år eller en versjon av en programvarepakke.
  2. Trainee eller lærling eksistere i 3 sifferet antall stillinger og hver stilling kan beskrives/navnes på flere måter
  3. Vi har mer en 100 fagbrev, også disse navnes på 2 eller flere måtes, så som Elektriker gruppe L eller Elektrikerfag

Norge er et lite land og norsk er ikke et prioritert område for større internasjonale selskaper, så skal vi automatisere og forbedre så må vi gjøre mer selv.

Dine fremtidige jobbmuligheter begynner her, installer Job Monitor nå.

Job Monitor – smartere jobbformidling

Job Monitor – smartere jobbformidling