Helse, miljø og sikkerhet

Jobmonitor > Helse, miljø og sikkerhet


Helse, miljø og sikkerhet

 Helse, miljø og sikkerhet

Job Monitor anbefaler alle kunder å legge inn egen Personalhåndbok og HMS håndbok i APPEN slik at den alltid er tilgjengelig for ansatte og vikarer. 

Yrkesrelaterte skader og sykdom må unngås. Arbeidsforhold må være i henhold til Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, og sikre et godt arbeidsmiljø.

Dette er enkle regler som er utfordrende å følge opp gjennom en hektisk arbeidshverdag.

I samarbeid med WiseHouse AS tilbyr Job Monitor tjenester innen HMS, analyser, risikovurdering og implementering i ledelse og utøvende nivå. Les mer om WiseHouse her.

Dine fremtidige jobbmuligheter begynner her, installer Job Monitor nå.

Job Monitor – smartere jobbformidling

Job Monitor – smartere jobbformidling