Kunde

Jobmonitor > Kunde


Kunde

Fire produkt kategorier -  en prismodell 

Våre fire løsninger er utviklet for å dekke ulike behov. Vi har valgt å benytte en abonnementsløsning for produktene Start, Proff og Premium fordi disse produktene generelt er bygd på samme innhold og oppbygning.

Vårt mest omfattende produkt er Enterprise som utvikles særskilt for kunden og har dessuten et omfattende innholdsnivå. Dette produktet prises særskilt etter egen spesifikasjon som utarbeides i fellesskap med kunden.

Alle våre abonnementsprodukter er utviklet for å betjene små og mellomstore bemanningsselskap og virksomheter.

Innhold og funksjonalitet i Job Monitor tilfredsstiller høy industriell standard og inkluderer alle funksjoner du forventer å finne i moderne ERP-system. Derfor kan Job Monitor benyttes som separat system eller integreres direkte med eget ERP system.

Dine fremtidige jobbmuligheter begynner her, installer Job Monitor nå.

Utvalgte produktegenskaper i JOB MONITOR

  • Fullautomatiserte rekruttering og bemanningsprosesser. 
  • Effektiv Identifisering av jobbkandidater.
  • Rettferdig og objektiv seleksjon av kandidater
  • Forbedret kandidatopplevelse 
  • Hurtig respons gjennom mobiltelefon og APP. 
  • Komplette funksjoner for timeregistrering, lønn og fakturering
  • Automatisk dokumentering av dialog og hendelser

Job Monitor – smartere jobbformidling

Job Monitor – smartere jobbformidling