Tjenester

Jobmonitor > Tjenester


Tjenester

 Tix Cloud utvikler og drifter programvarer for ulike markeder og forretningsområder.

Selskapet har høy teknisk kunnskap innen utvikling og drift av it-systemer. Tix Cloud tilbyr også forprosjekt og utvikling av beslutningsgrunnlag for utviklingsarbeid.

Seneste årene har kunstig intelligens (AI), «parcing» og annen spennende teknologi bidratt til ny innovasjon og muligheter gjennom digital teknologi.

Tix Cloud utvikler systemer og leverer tjenester innen mange ulike markeder inkludert rekruttering og vikarutleie. Job Monitor er seneste utviklingsprosjekt som skal bistå rekruttering og bemanningsbransjen som er våre nye partnere.

Rekruttering og bemanning

Våre partnere innen rekruttering og bemanningsbransjen tilbyr utleie av personal etter spesifikke krav og ønsker. Våre digitale løsninger hjelper våre partnere å finne rett medarbeider hurtig og tar fullt ansvar for lønn, sosiale avgifter, forsikring, pensjon og øvrig administrasjon er inkludert.

JOB MONITOR som inkluderer AI. Parcing-teknologi, Big Data og masse funksjonalitet tilgjengelig både gjennom WEB og APP passer perfekt til jobbformidling og administrasjon av midlertidige jobb oppdrag.

Dine fremtidige jobbmuligheter begynner her, installer Job Monitor nå.

Job Monitor – smartere jobbformidling

Job Monitor – smartere jobbformidling