Våre partnere dekker de fleste områder

Jobmonitor > Våre partnere dekker de fleste områder


Våre partnere dekker de fleste områder

Bemanning og rekruttering i alle fagområder

Kunder og brukere av Job Monitor er representert innen alle næringer inkludert privat og offentlig sektor. Ledige stillinger er av ulik varighet fra noen timer til 100% fast stilling.

Alle kandidater gjennomgår grundig systemsjekk. I tillegg vil kandidater godkjent for jobb og oppdrag bli intervjuet, referansesjekket og godkjent av bemanningsbyrå eller arbeidsgiver. Det er også adgang til å «endorce/ anbefale» kandidater både som venn, kollega, leder eller kunde.

Job Monitor har som mål å tilrettelegge intuitive og brukervennlige løsninger hvor både kandidater og kunder kan navigere enkelt og finne hverandre på kort varsel.

Nyervervet erfaring og kompetanse fra arbeidsgivere oppdateres automatisk i kandidatens cv og bidrar til å styrke profilen. Dette kan innebære mer rettferdig seleksjon og høyere kandidatkvalitet.

Dine fremtidige jobbmuligheter begynner her, installer Job Monitor nå.

Job Monitor – smartere jobbformidling

Job Monitor – smartere jobbformidling